Thông tư, Quyết định về hóa đơn điện tử

- Thông tư 32/2011/TT-BTC ban hành ngày 14/03/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

    Tải định dạng File PDF

    Tải định dạng File Word

- Công văn 2402/BTC-TCT ban hành ngày 23/02/2016 về việc hướng dẫn người mua ký số vào hóa đơn điện tử:

    Tải định dạng File PDF

 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI HUY HOÀNG
Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Abacus, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3910.5078/ (028) 3910.5079
Fax: (028) 3910.5080
Giải pháp hóa đơn điện tử phát triển bởi Công ty Thái Sơn